Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 32

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: sala 32miejsca ,telewizor.dvd,magnetowid,plansze,dostep do wc ,filmy na TV ,2 stanowiska komputerowe,tablic magnetycznei plansze

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 10 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 10 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,